C/Major 6 43361 , La Morera de Montsant Priorat
+34 977 530 620

Politica privacitat

Política de privacitat

MONTSANT CONGLOMERAT sccp. (d’ara endavant “M.C. sccp ”) desitja informar-li de manera transparent, a través de la present Política de Privadesa, sobre tots els tractaments que realitzem amb les seves dades, les finalitats per les quals els tractem i els drets que com a usuari pot exercir sobre les seves dades personals, així com el temps durant el qual conservarem les seves dades.

Li informem que en accedir al nostre Lloc web passa a tenir la condició d’Usuari. Com a Usuari, declara que disposa de la capacitat legal necessària per comprendre i acceptar en la seva integritat la Política de Privadesa.

Gràcies per visitar el nostre lloc web. Esperem que gaudeixi coneixent els serveis que M.C. sccp. li ofereix.

1.        EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

La present Política de privadesa regulen l’ús del lloc web www.refugimoreramontsant.com (d’ara endavant “el Lloc web”), de la qual M.C. sccp. és titular.

El responsable del tractament és M.C. sccp., inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al full 15033 assentament 1, amb NIF F55728273  i domicili social C/Deumera 12 43773 L’Argentera, tel. +34 977 530 620, refu@refugimoreramontsant.com.

Els Usuaris accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

2.         QUÈ ENTENEM COM UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Són aquelles dades que identifiquin o permetin identificar a una persona. Per exemple, les dades que poden identificar a una persona directament són el nom i cognoms, mentre que el nombre de D.N.I pot arribar a identificar-la de forma indirecta. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, data de naixement i sexe entre uns altres. També podria incloure’s els identificadors numèrics com l’adreça IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les «cookies».

Un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les teves dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les teves mateixes.

3.         INFORMACIÓ QUE RECOPILEM?

Per poder executar i realitzar els tractaments de dades especificades en la present Política de Privadesa, necessitem determinada informació sobre tu.  Per això recopilem la informació que ens facilites a través dels diferents canals d’interacció i comunicació com són, el formulari de registre a la web, els formularis de sol·licitud d’informació i contacte, el formulari de subscripció al newsletter, els perfils corporatius en xarxes socials,  etc…

Les dades que podem recaptar a través dels anteriors canals són el teu nom i cognoms, data de naixement, nombre de D.N.I, domicili complet, nombre de mòbil, adreça de correu electrònic, el teu historial de compra de productes, les respostes que ens facilitis a enquestes de satisfacció o valoració de productes, adreça d’enviament quan no coincideixi amb el teu domicili, les teves característiques, preferències, gustos i temes que són del teu interès, detalls de les comandes/compres de productes que realitzis, els teus perfils de xarxes socials (en els casos en què consentis a compartir aquesta informació personal amb nosaltres), informació sobre el teu ús i navegació pel Lloc web (pàgina web des de la qual arribes al Lloc web, capes del mateix visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, tipus de dispositiu des del qual accedir, navegador d’Internet emprat, temps que has romàs en el Lloc web, etc.), així mateix, opinions sobre productes, serveis, esdeveniments i/o comentaris a la nostra pàgina, etc…

4.        VIES DE CAPTACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

No és necessari que es registri en el nostre Lloc web per poder gaudir i informar-se de tots els serveis que ofereix M.C. sccp. Solament captem i tractem informació que vostè ens facilita a través de les vies següents:

•          Formulari de registre de compte: en el qual ens comuniques dades personals per poder donar d’alta el Lloc web.

•          Formulari de compra: en el qual ens comuniques dades personals per poder executar les condicions d’ús i contractació.

•          Formularis de sol·licitud d’informació (Newsltters): en el qual ens comuniques dades personals per sol·licitar informació dels nostres productes, condicions d’enviament, de pagament, mètodes de cancel·lació, etc.

•          Opinions en el nostre blog i respostes a valoracions de productes i enquestes: en el qual ens comuniques dades personals bé per comentar algun dels *posts del nostre blog, bé per emetre les teves impressions o valoracions de productes, serveis, experiència com a client, nivell de satisfacció, etc.

•          Interacció amb el Lloc web i amb M.C. sccp. en xarxes socials: a través de l’ús que fas del Lloc web en navegar pel mateix i a través de la interacció que puguis tenir a través dels perfils corporatius de la companyia en diferents xarxes socials.

5.         TRACTAMENTS QUE REALITZEM AMB LES SEVES DADES PERSONALS I AMB QUINES FINALITATS

•          Interès legítim: Com a empresa, M.C. sccp té un interès legítim a recopilar i tractar les teves dades de caràcter personal amb la finalitat d’estudiar i analitzar l’adequació del nostre Lloc web, productes i serveis, si s’adapten a les necessitats dels nostres clients, i usuaris o, per contra, han de ser modificat en algun aspecte concret o poden ser millorats per adequar-se millor a aquestes necessitats. També té un interès legítim a mantenir un contacte regular amb tu per mantenir-te informat sobre qüestions promocionals o publicitàries sobre els seus productes i serveis. En tot cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi sobre l’adequat equilibri dels nostres interessos a tractar les teves dades de caràcter personal i els teus drets i llibertats. El resultat d’aquesta anàlisi determinarà el que puguem utilitzar o no la teva informació personal per als tractaments descrits en la present Política de Privadesa (excepte en el relatiu al tractament de segmentació i perfilat per a l’enviament de comunicacions comercials, respecte del com requerim el teu consentiment exprés).

•          L’execució del contracte: Al moment en què acceptes expressament els Termes i Condicions, et converteixes en part del contracte de compravenda de producte o subscripció a M.C. sccp. Amb la finalitat de que puguem complir les obligacions recollides en aquests Termes i Condicions necessitem recopilar i tractar les teves dades de caràcter personal.

•          El compliment d’una obligació legal: com empresa M.C. sccp. actua com a responsable de les teves dades i és per això pel que hem de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.  En aquells casos en què la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, la teva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin legalment obligatoris implicarà la impossibilitat que puguis contractar productes o serveis amb M.C. sccp., doncs fer-ho comportaria un incompliment de la normativa a la qual estem subjectes.

•          El teu consentiment: En el cas que M.C. sccp. desitgi realitzar algun tractament de les teves dades la justificació legal de les quals no pugui basar-se en cap dels motius anteriorment explicats, sol·licitarem prèviament el teu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, t’informem, que en tals casos sempre podràs retirar el teu consentiment.

Els teus drets?

els drets que pots exercir sobre les teves dades, atenent al tractament que es realitzi sobre els mateixos. Hauràs de tenir en compte que depenent de la base legal que legitimi el tractament de les teves dades, els teus drets poden veure’s limitats. A l’apartat següent detallem aquest aspecte.

Aquest tractament s’efectua amb la finalitat d’enviar-li informació de caràcter comercial, a través de correu electrònic, i mantenir-li informat de totes les novetats de M.C. sccp., així com promocions, informació sobre esdeveniments, descomptes etc.

Sobri quina base legal tractem les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades són el consentiment dels usuaris.

Durant quant temps conservem les teves dades personals?

Les teves dades personals seran tractats per M.C. sccp. mentre no exerceixis el teu dret d’oposició o supressió.

En cas que exerceixis aquests drets, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejats durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se del tractament.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, M.C. sccp. eliminarà les dades personals de l’usuari.

Quins drets tens?

Tens dret a oposar-te a rebre comunicacions comercials a qualsevol moment. Podràs fer-ho a través de les següents vies:

•          Revocant el teu consentiment a qualsevol moment a través de l’enviament d’un correu electrònic sol·licitant-ho a: montsant@montsantconglomerat.com

•          Seguint les instruccions en el peu del cos de cadascuna de les comunicacions electròniques que rebis.

Així mateix, té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

2.         Registre en M.C. sccp.

Amb quines finalitats tractem les teves dades?

•          Tramitar correctament la compra de producte  i/o subscripció a  M.C. sccp. .

•          Gestionar el pagament efectiu del producte adquirit .

•          Tramitar l’enviament dels productes adquirits a M.C. sccp.

•          Gestionar qualsevol incidència relativa al producte comprat o servei contractat.

•          Proporcionar un servei d’atenció al client resolent dubtes i responent a consultes i sol·licituds d’informació a través dels diferents canals disponibles.

•          Gravar la teva interacció amb M.C. sccp. a través dels canals del servei d’atenció al client.

•          Detectar i evitar fraus o qualsevol actuació o ús il·lícit.

•          Remetre enquestes i valoracions de productes, esdeveniments, etc.

 

Quins són els teus drets i com pots exercir-los?

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Tramitació de qüestions remeses a través de “Contacte”.

Para quines finalitats tractem les teves dades?

La finalitat d’aquest tractament és la gestió de qüestions i resolució de dubtes remesos per l’usuari.

Sobri quina base legal tractem les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment dels usuaris.

 

Sobri quina base legal tractem les teves dades?

Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els teus drets i mantenir evidència del compliment per la nostra banda de la teva petició d’exercici del dret de cancel·lació.

Sobre quina base legal tractem les teves dades?

Consentiment de l’usuari

ELS SEUS DRETS SOBRE LES SEVES DADES?

A continuació, li facilitem els drets que com a usuari del lloc web pot exercitar:

Dret d’accés

Té dret al fet que M.C. sccp. li confirmi si està tractant o no les seves dades personals, i en tal cas, dret a conèixer què dades tracta.

Dret de rectificació

Consisteix en la possibilitat que pugui modificar aquelles dades que siguin inexactes o incomplets, havent d’en la sol·licitud de rectificació indicar què dades desitja que es modifiquin.

Dret d’oposició

Pots oposar-te a qualsevol moment al fet que tractem les seves dades. Té dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que et concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. M.C. sccp. deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió

Aquest dret permet la supressió de les seves dades personals. Les dades es conservaran bloquejats de manera que impedeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a la disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció.

Dret a la portabilitat de les dades

Té dret a copiar i transferir dades des de la nostra base de dades a un altre M.C. sccp. del tractament. Solament és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Dret a la limitació del tractament

Aquest dret li permet sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan:

–  Impugni l’exactitud de les dades, mentre M.C. sccp. verifica aquesta exactitud.

–  Hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica si els motius legítims de M.C. sccp. prevalen sobre els seus com interessat.

Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a M.C. sccp. que conservi les seves dades personals quan:

–  El tractament de dades sigui il·lícit i com interessat s’oposi a la supressió de les teves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació del seu ús.

–  M.C. sccp. ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats del tractament, però els necessiti per a la formulació, exercici, o defensa de reclamacions.

Com exercitar aquests drets?

Podrà exercir el seu dret, manant-nos la seva petició a la següent adreça de correu electrònic montsant@montsantconglomerat.com

Així mateix, t’informem que, quan M.C. sccp. no hagi satisfet correctament l’exercici dels teus drets, podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Si vols conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pots dirigir-te a l’AEPD:

http://www.agpd.es
Tel. 901 100 099 i 91 266 35 17
C/ Jorge Juan, 6  28001 Madrid

A QUI COMUNIQUEM LES TEVES DADES PERSONALS

M.C. sccp. no revela la informació personal que vostè ens proporciona a través de les vies descrites a l’apartat quart, tret que sigui necessari per a la prestació del servei contractat com és la comunicació a plataformes de pagament, bancs i empreses perquè pugui processar-se les transaccions.

Igualment, és possible que puguem comunicar les seves dades personals, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació a tribunals o organismes de l’administració pública.

Altres possibles tercers als quals podem comunicar les teves dades, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:

•          Assessors legals

•          Tribunals

•          Administració Tributària

•          Organismes de govern i administració pública

•          Forces i cossos de seguretat.

•          Encarregats de tractament que, per prestar els serveis necessaris han d’accedir a certa informació i/o dades personals. Són encarregats del tractament, per exemple, les companyies de transport i missatgeria encarregades de portar la teva comanda a l’adreça sol·licitada. Les dades podran ser cedits a proveïdors amb accés a dades amb els qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats de Tractament. M.C. sccp. subscriu els corresponents contractes per encàrrec de tractament que recullen les degudes garanties quant al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.

ESTAN LES TEVES DADES SEGURES?

Amb la finalitat d’assegurar un processament just i transparent de la teva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imprecisió identificada en les dades personals tractats, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi, tractant les teves dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporciones s’emmagatzema en servidors segurs. Lamentablement, la transmissió o comunicació d’informació a través d’internet no és complementi segura. Així, una vegada hàgim rebut tota la teva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per tractar d’evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurem que, els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte dels quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció amb la legislació de protecció de dades aplicable.

 

POLÍTICA DE COOKIES

D’acord amb la normativa vigent, M.C. sccp. facilita als usuaris informació relativa a les cookies que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les.

La web d’ refugimoreramontsant.com utilitza cookies pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les cookies al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què són les cookies?
Les cookies constitueixen una eina empleada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu usuari registrat, si en disposa. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina.

 

Com s’utilitzen les cookies i quin tipus d’informació guarden?
Al navegar per la pàgina web de refugimoreramontsant.com, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar cookies al seu terminal que permetin conèixer la següent informació:

· Informació estadística de l’ús de la web
· L’inici de sessió de l’usuari per mantenir la sessió activa
· L’activitat que ha dut a terme l’usuari al web a Google Analytics
· Vídeo de youtube.com i vimeo.com

En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ del seu navegador alguns dels serveis de la pàgina web deixaran d’estar disponibles.

Com puc bloquejar o eliminar les ‘cookies’?
Pots permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ que tens instal·lades al teu equip, a la configuració de les opcions del navegador de l’ordinador, ‘smartphone’ o tauleta.

El fet de bloquejar la instal·lació de les ‘cookies’ no t’impedeix la navegació efectiva a la pàgina web.